Nepodceňujte sexualitu!

Lidé mají často tendenci přehlížet drobné svoje zdravotní problémy, přecházet prvotní příznaky nejrůznějších chorob, odkládat návštěvu lékaře s poukazem na nedostatek času, spoustu neudělané práce, existenční nutností pracovat bez ohledu na zdraví a podobné záležitosti. Tento přístup je sice lidsky naprosto pochopitelný, nicméně není vůbec rozumný. Proč se má člověk starat o prospěch svého vykořisťovatele? Copak mu pak zaměstnavatel něco dá, až člověk skončí vyčerpán a zničen prací v invalidním důchodu, nebo pod drnem? Ale problémy nejsou jen život ohrožující. Co třeba taková lidská sexualita?

Intimní život bez sexu?

Jde vůbec něco takového? Chytrolíni řeknou, že krásně. Ale je opravdu možné například bez erekce kvalitně manželsky žít? A co regenerační a relaxační úloha sexuality? Myslíte, že je možná bez kvalitního sexu?